De nieuwe tekst van de Code Goed Bestuur, die per 1 augustus in werking treedt, is vlak voor de zomer al gepubliceerd. De code is op een aantal punten aangepast op advies van de Monitorcommissie Goed bestuur. Ook heeft de PO-Raad de toelichting op de code geactualiseerd. De meeste aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie.

In juni 2017 stemde de ALV van de PO-Raad al in met enkele aanscherpingen van de code. Nu is ook de toelichting geactualiseerd. In de code zijn een aantal wijzigingen opgenomen die het samenspel tussen bestuur en toezicht beogen te bevorderen.
In november rond de monitorcommissie haar opdracht af met een presentatie van een advies aan de ALV over een mogelijke – meer fundamentele – herziening van de Code Goed Bestuur. Hierbij gaat het om vraagstukken rond bestuurlijke samenwerking in het kader van integrale kindcentra en bestuurlijke inrichting van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Links