Geactualiseerde bedragen bekostiging vo-scholen bekend

In de Staatscourant (nr. 16485, 14 juni 2023) zijn de geactualiseerde bedragen bekendgemaakt voor een aantal bekostigingsregelingen in het vo:

  • Regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden vo,
  • Regeling aanvullende bekostiging vo-scholen in uitzonderlijke omstandigheden en
  • Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo.

Met deze wijzigingsregeling zijn de bekostigingsbedragen geactualiseerd voor het kalenderjaar 2023 en 2024. Deze actualisatie vindt plaats op grond van onder andere de kabinetsbijdrage voor loon- en prijsontwikkeling in 2023. De bedragen die waren vastgesteld voor het kalenderjaar 2022 blijven van toepassing voor het kalenderjaar 2022.

Via de download bij dit artikel kun je de betreffende Staatscourant downloaden. Daarin vind je alle (verhoogde) bedragen. Wie wat achtergronden wil bij de prijsontwikkelingen, kan de toelichting lezen.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden