Voor iedereen die in of voor het funderend onderwijs werkt, organiseert het ministerie van OCW online thematische gesprekssessies over het masterplan basisvaardigheden. Minister Wiersma wil graag in gesprek gaan over wat scholen en leraren nodig hebben om nog beter onderwijs in de basisvaardigheden te geven. De input neemt OCW mee in de verdere planvorming, waar het onderwijsveld bij betrokken blijft. De sessies vinden plaats van 22 juni tot en met 6 juli. Via onderstaande link kun je je hiervoor aanmelden.

De thematische sessies met het veld zijn bedoeld om op te halen waar schoolleiders en leraren behoefte aan hebben, waar zij nu tegenaan lopen en wat er juist al goed werkt. Naast schoolleiders zijn ook leraren, IB’ers, pedagogisch medewerkers, wetenschappers, raden, bonden en andere medewerkers van onderwijsondersteunende organisaties welkom.

Masterplan basisvaardigheden

In de Kamerbrief van 12 mei kondigde minister Wiersma van onderwijs het masterplan basisvaardigheden aan. Daarin meldde de minister ook dat een ‘actievere houding’ van de overheid nodig is, om samen met het onderwijsveld ervoor te zorgen dat de basisvaardigheden van leerlingen kunnen verbeteren: “de oplossingen voor dalende onderwijsprestaties en andere grote vraagstukken zijn afgelopen jaren te veel overgelaten aan de onderwijssector zelf, die bovendien met grote tekorten kampt.” Het kabinet stelt in het coalitieakkoord structureel € 1 miljard beschikbaar voor onderwijskwaliteit, waarmee de basis op orde moet komen.

In de Kamerbrief geeft hij o.a. aan dat hulpteams van experts (vliegende brigades) scholen gaan helpen bij het verbeteren van de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale vaardigheden. AVS-voorzitter Karin Straus: “De presentatie van het masterplan en met name de ‘vliegende brigades’ leverden nogal wat vraagtekens op bij onze leden. In het verleden zijn vaker dergelijke initiatieven geweest die echter niet altijd het gewenste effect hebben opgeleverd. Het is fijn dat de minister met iedereen die hier vragen over heeft in gesprek wil gaan en hun opmerkingen ter harte wil nemen, zodat het geld dat hiervoor beschikbaar is ook echt op de juiste manier in de school terechtkomt.”

Links