Om te werken aan een gedeeld beeld van kwaliteit gaat het ministerie van OCW op 17 en 26 juni aanstaande in gesprek met leraren, schoolleiders en bestuurders uit het funderend onderwijs over wat volgens hen een ‘goede school’ is, wat daar goed gaat en waarom, en hoe je dit ziet aan de leerlingen die er vandaan komen.
 
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van onderwijs is één van de belangrijkste taken van het ministerie van OCW. Het is moeilijk deze taak goed uit te voeren wanneer ‘goed onderwijs’ voor iedereen iets anders betekent. Laat weten wat jij verstaat onder kwaliteit en goed onderwijs en schrijf je in. De gesprekken helpen het ministerie onder andere te duiden welke ambities er leven in de sector en bij een onderzoek naar de toereikendheid van de bekostiging
 
Er zijn beperkte plaatsen dus op = op.
 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een van de gespreksrondes met het team Kwaliteit van OCW op maandag 17 juni (Amersfoort, Eenhoorn Meetingcenter) of woensdag 26 juni (Den Haag, OCW):
 

Maandag 17 juni (Amersfoort) PO VO
10.00-12.00 uur Besturen Besturen
14.00-16.00 uur Schoolleiders Schoolleiders
17.00-19.00 uur Leraren Leraren
     
Woensdag 26 juni (Den Haag) PO VO
10.00-12.00 uur Besturen Besturen
14.00-16.00 uur Schoolleiders Schoolleiders
17.00-19.00 uur Leraren Leraren

 
Na inschrijving volgt verdere informatie en een routebeschrijving.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • VO-raad vraagt OMT-advies over ventilatie

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie