Wethouders Onderwijs in de G4-steden luiden de noodklok en pleiten in een brief aan minister Slob voor een Nationaal Plan voor gelijke onderwijskansen en het wegwerken van achterstanden. Zij bieden hun hulp aan bij de uitwerking daarvan.

De wethouders geven aan dat corona op diverse manieren de situatie verslechterd heeft en een aantal patronen versterkt. “Er is een kantelpunt bereikt en hierdoor zijn de (korte termijn) maatregelen die we nu nemen slechts een druppel op een steeds meer gloeiende plaat. Onderzoek laat zien dat de meerderheid van kinderen door de sluiting van scholen achterstanden oploopt, in grotere mate bij kinderen uit kwetsbare gezinnen”, aldus de briefschrijvers.

De wethouders pleiten voor vier maatregelen:

  • Gelijke toegang van de peutervoorzieningen voor alle kinderen voor 0-4 jaar
  • Extra leertijd voor kinderen en jongeren die dat het hardst nodig hebben
  • Het uitstellen van het selectiemoment voor de middelbare school
  • Bestrijding van het lerarentekort

Om echt een verschil te gaan maken is het bovendien essentieel dat minister Slob andere ministeries betrekt in dit Nationaal Plan en verantwoordelijk maakt voor deze maatschappelijke opgave.

Gerelateerd nieuws