De CAO-onderhandelaars bereikten op 28 april jl. een akkoord over het gebruik van FUWA PO. Werkgevers die andere functies dan de normfuncties willen hanteren, kunnen voortaan voor de beschrijving en waardering van functies FUWA PO gebruiken.

VOS/ABB en de besturenorganisaties VBS, Besturenraad en Bond KBO hebben samen met FUWA PO de fuwasysvariant voor het primair onderwijs ontwikkeld. Fuwasys is een systeem om functies te waarderen. Het materiaal hiervoor ligt klaar, maar zal pas gepubliceerd worden als het onderhandelaarsakkoord over de CAO 2006-2008 is omgezet naar definitieve afspraken.

Actueel
Kader Primair 9 – mei 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws