Sinds oktober 2011 zijn er meer dan zeventig adviezen uitgebracht over voorgenomen fusies van schoolbesturen in diverse onderwijssectoren. In 2013 gaat het om 44 adviezen waarover in het merendeel een positief advies is uitgebracht. Dat staat in het Jaarverslag 2013 van de Commissie Fusietoets Onderwijs (CFTO) dat onlangs is aangeboden aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker.

De CFTO geeft advies over fusies tussen besturen of scholen in het primair en voortgezet onderwijs, en in het middelbaar beroepsonderwijs. In 2013 is de tijd dat een advies in beslag neemt, aanmerkelijk ingekort. In het jaarverslag komen ook concrete fusiegevallen kort aan bod. Daarnaast plaatst het jaarverslag de Wet fusietoets in een beleidscontext en besteedt het aandacht aan het maatschappelijke en politieke debat over de functie van de Wet fusietoets. De fusietoets stelt de menselijke maat in het onderwijs centraal. Fons van Wieringen, voorzitter CFTO: “De directe aanleiding voor de Wet fusietoets is een rem te zetten op voortgaande schaalvergroting. Dat valt niet mee, het onderwijs staat nog sterk in de schaalvergrotende modus. Door een zorgvuldige interne fusie-effect rapportage te vereisen en fusies te toetsen aan behoud van keuzemogelijkheden is een zekere rem in het leven geroepen.”

Fusiemotieven
In het jaarverslag staan fusiegevallen beschreven waaruit de belangrijkste fusiemotieven van scholen en regionale opleidingencentra (roc’s) blijken: demografische krimp, passend onderwijs, ongelukkig management, opheffing van scholen voorkomen en personele unies van schoolbesturen formaliseren. Ook komen de afwegingen van de commissie bij specifieke adviezen aan bod. Lang niet alle voorgenomen fusies zijn overigens toetsplichtig.

Evaluatie
In de loop van 2014 start de evaluatie van de Wet fusietoets. Deze gaat over de beoogde effecten, de preventieve werking en over het verloop van advisering en besluitvorming. In de evaluatie is het kijken naar specifieke getoetste fusiegevallen een belangrijk aspect. Het ligt in de verwachting dat de minister van OCW begin 2015 de evaluatie aanbiedt aan de Tweede Kamer.

Meer informatie: www.cfto.nl
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws