Fusie van scholen (mei 2009)

Twee scholen, waaronder mijn school, gaan fuseren. Vroeger kon ik de rechtspositionele regelingen rondom het fuseren van scholen en de consequenties voor de functie van de directieleden van deze scholen vinden in de CAO-PO en in de Wet Primair Onderwijs. Wat is er ten aanzien van de directeursfunctie nu bepaald?

De faciliteiten en de rechtspositionele gevolgen van samenvoeging zijn in het overleg over de CAO-PO aan de orde geweest. Dat was nodig, omdat door de invoering van de lumpsumbekostiging nieuwe afspraken noodzakelijk leken. De conclusie was dat er geen aparte regeling in de CAO-PO nodig is, omdat in het Burgerlijk Wetboek fusie/samenvoeging en de consequenties voor de betrokken partijen al voldoende zijn omschreven. In de CAO-PO 2009-2010 komt dit onderwerp daarom niet meer voor.

Bij het fuseren van twee scholen was geregeld dat het bestuur één van de directeuren aanwees als de nieuwe directeur van de school. De tweede directeur kreeg een andere functie toegewezen, met behoud van rechten (salaris, et cetera).

In feite is met de van toepassing zijnde artikelen uit het Burgerlijk Wetboek (onder andere BW 7: 663) aan die oude regel ook voldaan, waarmee de directeur die niet de nieuwe directeur van de school wordt rechtspositionele aanspraken heeft (zoals behoud van salaris) alsof hij/zij nog directeur is.

De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek houden in dat werknemers hun arbeidsvoorwaarden behouden bij een scholenfusie, maar ook bij een fusie van schoolbesturen. Dit geldt niet alleen voor de arbeidsvoorwaarden zoals neergelegd in de individuele arbeidsovereenkomsten of een eventueel personeelshandboek, maar ook voor de arbeidsvoorwaarden neergelegd in de op het tijdstip van overgang van toepassing zijnde cao.

Zie https://avs.nl/belangenbehartiging/helpdesk

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.