Vanaf 1 augustus 2006 moeten scholen die functiedifferentiatie toepassen en niet-normfuncties ontwikkelen, deze functies beschrijven en waarderen met FUWA-PO. In de CAO-PO 2006-2008 zijn afspraken gemaakt over functiewaardering en over voorbeeldfuncties. De voorbeeldfuncties zijn hier te vinden. Voor het hanteren van andere functies dan de voorbeeldfuncties en dan de functies beschreven in het Rechtspositiebesluit c.q. de CAO-PO moet een beroep worden gedaan op een gecertificeerd functiewaardeerder. Voor een gecertificeerd functiewaardeerder en/of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Kooij, 030 2361010, jkooij@avs.nl

Meer informatie
Voorbeeldfuncties

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws