Functiewaardering vanaf 1 augustus 2006

Vanaf 1 augustus 2006 moeten scholen die functiedifferentiatie toepassen en niet-normfuncties ontwikkelen, deze functies beschrijven en waarderen met FUWA-PO. In de CAO-PO 2006-2008 zijn afspraken gemaakt over functiewaardering en over voorbeeldfuncties. De voorbeeldfuncties zijn te vinden op deze pagina. Voor het hanteren van andere functies dan de voorbeeldfuncties en de functies beschreven in het Rechtspositiebesluit c.q. de CAO-PO, moet een beroep worden gedaan op een gecertificeerd functiewaardeerder. Voor een gecertificeerd functiewaardeerder en/of voor meer informatie kunt u contact opnemen de AVS, Jos Kooij, tel. 030-2361010 of j.kooij@avs.nl

Actueel
Kader Primair 10 – juni 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.