Primair en voortgezet onderwijs hebben fl inke stappen gezet om meer leerkrachten in hogere salarisschalen te belonen. BVE en hbo blijven nog achter. Dit blijkt uit een tussenmeting naar de invoering van de functiemix, in opdracht van het ministerie van OCW.

In het primair onderwijs zijn de voorbereidingen in volle gang, blijkt uit de meting. Het nieuwe promotiebeleid met bijbehorende criteria krijgt steeds meer vorm. Leerkrachten zijn hier ook steeds beter van op de hoogte. De daadwerkelijke promoties moeten nog volgen. De nieuw opgestelde promotiecriteria in het kader van de functiemix hebben betrekking op extra taken en verantwoordelijkheden, opleiding en goed functioneren. Deze zijn volgens leerkrachten eerlijker dan de voorheen gehanteerde criteria.
Ondanks de kritische geluiden hier en daar belichten veel geïnterviewde instellingen de positieve prikkels die uitgaan van de versterking van de functiemix, met name in het voortgezet onderwijs.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders