Functiedifferentiatie in po nog beperkt, maar neemt wel toe

In opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) heeft Regioplan onderzoek verricht naar de actuele stand van zaken in het toepassen van functiedifferentiatie in het primair onderwijs. Hieruit blijkt dat differentiatie in de lerarenfunctie nog beperkt is, maar wel toeneemt. De functie van intern begeleider wordt het meest ingevoerd.

Het onderzoek richtte zich op de differentiatie van de functie van leerkracht en in de functiecategorie onderwijsondersteunend personeel. Nog maar 10 procent van de totale responsgroep werkt met FUWA-PO. Bijna 20 procent kent het functiewaarderingssysteem goed, maar werkt er niet mee. En meer dan de helft van de respondenten is niet of niet goed bekend met FUWAPO. Het aantal personeelsleden in ondersteunende functies neemt toe. De relatief nieuwe functie van leerkrachtondersteuner komt nog niet zo vaak voor, maar het aantal is wel gegroeid tussen 2003 en 2006, zowel in het basisonderwijs als in het speciaal onderwijs.

De samenhang tussen functiedifferentiatie en taak- en beloningsdifferentiatie is vooral aan de orde bij lerarenfuncties. Wanneer een nieuwe functie in de LA-schaal valt, gaat de voorkeur vaak uit naar taakdifferentiatie, door de flexibiliteit die de organisatie behoudt. Met beloningsdifferentiatie gaat men voorzichtig om. Op grond van de CAO-PO (artikel 5.3.) dient er voor 1 augustus aanstaande tussen werkgever en PGMR een afspraak over de samenstelling van het functieboek op bestuursniveau te zijn gemaakt. De praktijk leert dat de oriëntatie op een functiebouwwerk tijd en overleg kost. En dat een gedegen functiebouwwerk een enorme impuls kan geven aan het personeelsbeleid, wat een meerwaarde voor de organisatie betekent.

AVS leden hebben aan het SBO-onderzoek een bijdrage geleverd in de vorm van vooronderzoek via een AVS Scholenpanel. Het volledige onderzoeksrapport vindt u op www.sbo.nl > thema´s > slimmer werken.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.