Sinds 1 augustus 2006 moeten scholen die functiedifferentiatie toepassen en niet-normfuncties ontwikkelen, deze functies beschrijven en laten waarderen met FUWASYS-PO. In de opeenvolgende CAO’s-PO zijn afspraken gemaakt over functiewaardering en over voorbeeldfuncties. Voor het hanteren van andere functies dan de voorbeeldfuncties en de functies beschreven in de CAO-PO moet een beroep worden gedaan op een gecertificeerd functiewaardeerder.
 
Gecertificeerde functiewaarderingsspecialist
AVS beschikt over een erkende functiewaarderingsspecialist. Paul van Lent MEd MBA is gecertificeerd door de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO) en opgenomen in het register. Hij kan u adviseren over functiedifferentiatie en het herzien en/of opstellen van een functiebeschrijvingen en -waardering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van Lent, 030 2361010, p.vanlent@avs.nl
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws