Functiebeschrijving en -waardering

Scholen die functiedifferentiatie toepassen en nietnormfuncties ontwikkelen moeten deze functies sinds 1 augustus 2006 beschrijven en laten waarderen met FUWA PO. De AVS beschikt over een erkende en gecertificeerde functiewaarderingsspecialist.

In de opeenvolgende CAO’s PO zijn afspraken gemaakt over functiewaardering en voorbeeldfuncties. Voor het hanteren van andere functies dan de voorbeeldfuncties en de functies beschreven in de CAO-PO, moet een beroep worden gedaan op een gecertificeerd functiewaardeerder. De AVS beschikt over een erkende functiewaarderingsspecialist. Hij kan leden adviseren over functiedifferentiatie en het herzien en/of opstellen van functiebeschrijvingen en -waarderingen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.