Functie ‘bazen van buiten’ onderzocht

Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van OCW en het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) onderzoek gedaan naar de bijdrage van bazen van buiten aan het primair onderwijs. Conclusie: het aannemen van managers van buiten de onderwijssector kan een goede optie zijn, maar is afhankelijk van de behoefte van een school.

De kennis en ervaring die bazen van buiten meenemen zijn waardevol voor een organisatie. Het gaat dan vooral om competentiegebieden zoals organisatiebeleid, ondernemerschap en verandering. Ze hebben een frisse blik, zakelijke aanpak en oog voor professionalisering. De keuze voor een manager van buiten of binnen het po hangt af van de behoefte van een school. Managers van buiten zijn interessant voor scholen die een veranderingsproces in gang zetten. Besturen van deze scholen zoeken managers die met name competenties hebben op het gebied van organisatieontwikkeling.

Managers van buiten beschikken echter minder over competenties die te maken hebben met onderwijskundige kennis. Wel maken scholen afspraken met deze managers over het volgen van een schoolleidersopleiding of coachingstraject. Regioplan beveelt scholen aan bij het aannemen van een manager van buiten goed na te denken over waar het onderwijskundig leiderschap wordt neergelegd. De instromende schooldirecteuren komen vooral terecht op de bijzondere scholen met een religieuze inslag en op onderwijsinstellingen met zorgleerlingen. Hun beweegredenen zijn veelal idealistisch van aard. Ze nemen een eventuele achteruitgang in salaris vaak op de koop toe en krijgen meestal eerst een tijdelijke aanstelling, terwijl managers uit het onderwijs zelf meteen een vaste aanstelling krijgen. Maar het forse aantal sollicitaties door managers van buiten wijst erop dat directiefuncties in het po door hen als aantrekkelijk worden gezien.

Hoewel tweederde van de ondervraagden aangeeft dat het een optie is om een directeur van buitenaf aan te stellen, gaat de voorkeur toch nog steeds uit naar een kandidaat met onderwijservaring. Vooral MRen neigen naar iemand uit de onderwijspraktijk, blijkt uit het onderzoek. Wel zijn besturen en MRren die daadwerkelijk ervaring hebben met bazen van buiten beduidend positiever in hun oordeel over zij-instromers.

Ondanks de positieve ervaringen met de schooldirecteur van buiten, verwacht Regioplan niet dat het aantal zij-instromende managers dermate stijgt dat het tekort aan schoolleiders daarmee opgelost wordt. Het is evenmin te verwachten dat het aantal managers van buiten op korte termijn zal afnemen. Wel waarschuwt Regioplan voor het effect dat het toenemende aantal competenties waaraan zittende schoolleiders tegenwoordig moeten voldoen, kan leiden tot uitstroom van deze (aantrekkelijke) bazen van binnen naar andere sectoren op de arbeidsmarkt, met gunstigere arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie
U kunt het onderzoek downloaden via www.sboinfo.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.