Fullan ondersteunt Nederlands onderwijs

Tijdens een recente speech van staatssecretaris Dijksma bij Hogeschool Edith Stein (Pabo) maakte zij haar plannen bekend voor een kwaliteitsimpuls in het basisonderwijs. Ze roept daarbij onder andere de hulp in van de Canadese onderwijsexpert Michael Fullan.

Dijksma vindt de kwaliteit in het basisonderwijs niet slecht, maar het is volgens haar wél tijd voor een treetje hoger, vooral gezien de signalering dat aanzienlijk wat leerlingen problemen hebben met rekenen en (technisch) lezen.

Kwaliteitsagenda
Samen met leerkrachten, schoolleiders en bestuurders wil Dijksma een kwaliteitsagenda opstellen, die aansluit en ondersteuning biedt bij de problemen en ambities van leerkrachten en schoolleiders. Hierbij kijkt ze – naast interne expertise – ook over de grens naar Canada, Engeland en enkele Aziatische landen, waar de laatste jaren opmerkelijke resultaten geboekt zijn op het gebied van rekenen en taal onder leiding van Michael Fullan. Fullan is internationaal adviseur onderwijshervormingen en emeritus professor bij het Ontario Institute for Studies in Education (Toronto University). Hij is gevraagd mee te denken over de kwaliteitsagenda. Zijn aanpak, die – na vertaling naar de Nederlandse situatie – wordt overgenomen door Dijksma, is gebaseerd op vier pijlers:

1. Delen van een kwaliteitsagenda met leerkrachten en schoolleiders;
2. Focus op taal en rekenen door een leerstandaard te formuleren;
3. Investeren in leerkrachten, vooral door consultatie;
4. Resultaten en successen zichtbaar maken; meer doen met testresultaten.

Het initiatief voor de kwaliteitsagenda is reeds genomen en ook investeert Dijksma in Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Verder streeft ze onder invloed van Fullan naar een duidelijk omschreven streefniveau voor taal en rekenen aan het eind van de basisschool en wil ze stimuleren dat leerkrachten bij elkaar in de klas komen. Tot slot moeten resultaten beter gemeten worden door onder meer het leerlingvolgsysteem beter te benutten. Dijksma: “Scholen kunnen en moeten meer doen met de gegevens die ze al verzamelen. Daar liggen grote kansen voor verhoging van de resultaten.” Hierbij wil de staatssecretaris rekening houden met de `huiverigheid´ voor toetsen, door meer te kijken naar de toegevoegde waarde, zoals die blijkt uit meerdere meetmomenten.” De uitwerking van de vier pijlers zal dit najaar gebeuren. Fullan is al kort in Nederland geweest en zal hiervoor in november nog een keer een bezoek brengen. De AVS is blij met de aandacht voor het taal- en rekenonderwijs, die door de bemoeienis van `zwaargewicht´ Fullan nog eens toeneemt. AVS voorzitter Ton Duif: “Het is heel goed dat er een leerstandaard ontwikkeld wordt, maar we moeten ook de leeromgeving van het kind niet vergeten; heel belangrijk voor goede leerprestaties.” Verder waarschuwt hij voor de goede voorbeelden van Fullans werk in Engeland. “Daar was het niveau zo slecht dat de aanvankelijke verbetering heel erg opviel. Nu stagneert het weer. Fullans advies moet bovendien geen al te bindende opdracht worden.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.