Fpu’ers als ervaren begeleiders

Het project dat fpu´ers inzet als ervaren begeleiders van startende directeuren of leerkrachten gaat in 2006 haar vierde jaar in. U als schoolmanager kunt daarvan profiteren door tegen acceptabele kosten een door de AVS geschoolde begeleider in uw school in te zetten. De AVS traint de ervaren (ex-)leerkrachten en directies oftewel `fitte vutters´ in begeleiding en coaching, vaardigheden, goed communiceren met de cliënt, observatietechnieken en privacy regels.

Omdat de fpu´er zelf grotendeels het contact onderhoudt met opdrachtgevers wordt er ook aandacht besteed aan het maken van zakelijke afspraken (bijvoorbeeld over uurtarief en vergoeding reiskosten) en het opstellen van eenvoudige contracten. De AVS draagt zorg voor kwaliteitsbewaking en eindevaluatie van de begeleidingstrajecten. Als u als schoolmanager bij u werkzame oudere leerkrachten of aanstaande fpu´ers als begeleiders op uw eigen school wilt inzetten, wijs hen dan op deze (gratis) training. De AVS denkt mee over hoe deze begeleiding door oudere werknemers structureel in te bedden binnen uw schoolorganisatie. Bent u of kent u een aanstaande fpu´er, die beschikt over mogelijkheden om ingezet te worden als begeleider van (nieuw) onderwijspersoneel, dan kunt u dat kenbaar maken aan de AVS. Vanuit het project wordt contact met u opgenomen voor een kennismakingsgesprek. Deelname aan dit project brengt voor u geen kosten met zich mee.

Voor meer inhoudelijke informatie over dit project kunt u terecht bij de AVS,

Actueel
Kader Primair 4 – December 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.