Foutief retouradres op folder Educatieve reizen 2007-2008

Uw horizon verbreden, contact met collega´s en kijken naar andere onderwijssystemen. Ook in het schooljaar 2007/2008 organiseert de AVS een zestal prachtige buitenlandse reizen waarin schoolbezoeken, kennismaking, cultuur en onderwijskundige thema´s centraal staan. Nieuw zijn de studiereizen naar Wenen en Edinburgh en een culturele reis naar Montana. Wegens succes herhalen we de reizen naar Kopenhagen, Marokko en Rome e.o. Wees er snel bij, want `vol is vol´.

LET OP: Per abuis is het antwoordnummer van de AVS dat achterop het inschrijfformulier in de folder staat onjuist. Het juiste adres is: antwoordnummer 9019, 3500 ZA Utrecht. Formulieren met het verkeerde antwoordnummer worden doorgezonden naar het goede antwoordnummer van de AVS. Indien u twijfelt of uw inschrijfformulier daadwerkelijk bij ons is aangekomen, neem dan gerust even contact op met de AVS. (tel. 030-2361010. Hartelijk dank!

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.