Met het oog op komend schooljaar en in combinatie met alle veranderingen op pensioenvlak heeft PROambt speciaal voor de leden van AVS Voordeel onderstaande aanpak ontwikkeld. Want hoe informeert u immers een werknemer bij een gedwongen vertrek over de WW/BW-uitkeringen en de pensioengevolgen?
 
Regelmatig worden vertrekregelingen gebaseerd op de WW-uitkering en de bovenwettelijke (sectorale) aanvulling, al dan niet met een extra financiële aanvulling. Redenen om voor deze aanpak te kiezen zijn bijvoorbeeld de lagere kosten voor werkgever of de financiële bijdrage vanuit een sectorfonds (bijvoorbeeld VFPF). In onderwijssectoren is deze aanpak gebruikelijk. Per saldo moet gekozen worden uit twee ‘kwaden’: verlies van de versterkte (voorwaardelijke) opbouw of het ABP-KeuzePensioen eerder laten ingaan. Beide keuzes leiden tot een substantieel lager levenslang pensioen. Alleen een grondige analyse geeft vooraf inzicht in de gevolgen van beide scenario's. Het zou dramatisch zijn indien u achteraf moet constateren dat u onbewust meer dan een jaarsalaris aan pensioenwaarde heeft ‘weggegooid’.
 
Aan een vertrekregeling gebaseerd op WW/BW kleven voor de werknemer (grote) nadelen op het gebied van pensioen, maar ook voor de werkgever is het kostenplaatje niet altijd helder. De materie is zeer complex, zowel voor werkgever als voor werknemer; daarom is goede voorlichting aan de werknemer noodzakelijk om voldoende tempo in de gesprekken te houden. Uiteindelijk is dat in het belang van de directie/bestuur en de werknemer/onderwijsgevende.
 
De door PROambt ontwikkelde maatwerkaanpak maakt de complexe materie inzichtelijk:
• Gaat het alleen om de WW / BW regeling?
• Geeft de werkgever nog een extra inkomensaanvulling mee?
• Kan de werkgever de pensioengevolgen duidelijk in kaart brengen?
 
Indien u als werkgever met een werknemer in gesprek gaat over een vertrekregeling gebaseerd op de WW/BW, kan PROambt u veel werk uit handen nemen en de voortgang van het proces aanzienlijk versnellen; door het opstellen van een maatwerkrapport per werknemer, al dan niet persoonlijk toegelicht. Resultaat is een duidelijk geïnformeerde werknemer die sneller tot besluitvorming komt, waardoor u kostbare doorlooptijd en de nodige ergernis bespaart! De praktijk leert namelijk dat professionele en deskundige voorlichting tot forse kostenbesparing leidt.
 
Voor meer informatie, neem contact op met Bianca Jaggan (06 461 50 937) of met Hans van den As (06 524 11 655) of mail frontoffice@proambt.nl.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Forse stijging pensioenpremies verwacht

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend