Forse inbreng AVS-leden over toekomst onderwijs

800 schoolleiders hebben gereageerd op de peiling over het onderwijs van de toekomst. Twee derde geeft aan dat alle basisscholen naar een vorm van integraal kindcentrum gaan. Een derde meent dat de overgang van po naar vo nog nauwelijks merkbaar zal zijn. Driekwart van de schoolleiders is er van overtuigd dat het onderwijs in de toekomst er heel anders uitziet.

De uitkomsten van de peiling zijn besproken tijdens de Ledenraadbijeenkomst op 9 januari, in het bijzijn van het ministerie. Ook de commissie onderwijs van de AVS heeft gesproken over het toekomstgericht curriculum. Bij het opgaan in een IKC is het vertrek vanuit een visie belangrijk. Er zijn meerdere vormen mogelijk. Er is zorg over de gebouwen, die zijn niet geschikt voor een IKC. Wijkplanning is van belang. Het ontstaan van een netwerk rond het kind, daar draait het om. Het heeft eerst vertrouwen nodig van bijvoorbeeld inspectie, zeggen nee-stemmers. Een IKC vraagt om flexibele schoolleiders met andere capaciteiten. Dat ontbreekt er nog te veel aan.

Wat betreft funderend onderwijs waarin de overgang po/vo nauwelijks meer merkbaar is in de toekomst is een tegenstelling te signaleren. Aan de ene kant: zorg voor een basis, neem drempels weg, ga voor de doorlopende leerlijn. Aan de andere kant: drempels zijn goed voor een kind, die horen bij het leven, het is niet erg dat ze er zijn.

Al zal het onderwijs in de toekomst er heel anders uitzien, er blijft een rol voor de leerkracht bij gepersonaliseerd leren. De 21 century skills krijgen een prominente rol in het onderwijs. Leren zal in de toekomst in zijn totaliteit anders worden benaderd, zo kwam aan de orde tijdens de Ledenraad. Voor kinderen van 0 tot 18, op verschillende plekken en op verschillende manieren. Vanuit het stelsel dat van 7 tot 7 op alle momenten en op alle tijden leren aan de orde is.

Zowel de Ledenraad als de commissie onderwijs als het ministerie zijn de AVS-leden zeer erkentelijk dat zovelen de peiling hebben ingevuld. Het is duidelijk dat schoolleiders mee willen denken en praten en het ministerie willen voeden vanuit de praktijk.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.