Formulieren groeibekostiging basisscholen beschikbaar

Besturen die voor groeibekostiging in aanmerking denken te komen, kunnen op twee manieren voor de eerste schooldag en 1 september een aanvraag indienen.

Zij kunnen gebruik maken van het telformulier per school (nummer 59074-003). Dit formulier staat sinds 1 augustus 2010 op www.cfi.nl. Daarnaast heeft DUO voor besturen met meerdere scholen een apart verzamelformulier ontwikkeld. Hierop zijn alle brinnummers van de scholen van het bestuur al vermeld. Dit formulier kunnen zij aanvragen bij het Informatiecentrum primair onderwijs, tel. 079-3232333 of via ico@ocwduo.nl.  Het telformulier moet binnen vier weken na de gekozen teldatum door DUO zijn ontvangen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.