Formulier subsidie excellentieprogramma aangepast

In het aanvraagformulier CFI-58012 `Aanvraag subsidieregeling excellentieprogramma basisonderwijs´ is helaas een belangrijk onderdeel weggevallen.

Een verbeterde versie van het formulier is op 8 januari 2009 geplaatst op www.cfi.nl. Indieners van aanvragen voor deze subsidieregeling wordt dringend verzocht uitsluitend deze verbeterde versie te gebruiken. Als men al een aanvraag heeft ingediend, dan stuurt Cfi binnenkort een bericht met het verzoek de ontbrekende vragen alsnog te beantwoorden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.