Format voor inventarisatie ventilatie op scholen

Ruimte-OK heeft een format ontwikkeld om in kaart te brengen hoe het staat met de ventilatie op scholen. De VNG roept gemeenten op om met behulp van het format samen met scholen te inventariseren hoe het met de ventilatie staat.

Het format biedt de mogelijkheid om twee weken lang metingen te verrichten. Op basis daarvan kunnen gemeenten en schoolbesturen samen bepalen waar de meest urgente knelpunten zitten en bekijken of deze met bestaande regelingen op te lossen zijn.

Scholen krijgen ook geld en ondersteuning voor de aanschaf van CO2-meters en kunnen de hulp inroepen van kenniscentrum Ruimte-OK via de website Ventilatiehulp.nl.

De bestaande subsidieregeling om ventilatie in scholen te verbeteren (Suvis) is verlengd tot 30 april.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Links