Format inrichtingsplan tijdelijke onderwijsvoorziening

Het ministerie van OCW heeft een format gepubliceerd dat scholen kunnen gebruiken om aan te geven hoe zij onderwijs aan Oekraïense kinderen organiseren. De meeste scholen zijn hier al mee begonnen en werken nu ook aan een afronding richting de zomervakantie.

In het format inrichtingsplan voor tijdelijke onderwijsvoorziening geeft de school aan hoe zij de tijdelijke voorziening organiseert en hoe het onderwijsprogramma per groep eruitziet. Ook komen vragen aan bod over of de tijdelijke onderwijsvoorziening afwijkt van de wettelijke vereisten (o.a. bevoegdheid personeel en inzet buitenlands personeel), hoe de zorgplicht voor de veiligheid wordt ingevuld en op welke wijze en termijn de tijdelijke voorziening toewerkt naar een regulier onderwijsaanbod of de uitstroom van leerlingen naar het regulier onderwijsaanbod.

Het ingevulde format mailt de school naar onderwijsvooroekraine@minocw.nl. Het ministerie deelt de informatie met de Inspectie van het Onderwijs.