Gedurende een aantal maanden zijn er problemen geweest doordat UWV niet langer functieongeschiktheidsadviezen (FOA) afgaf. Werkgevers hadden zo´n advies nodig bij ontslag van een werknemer wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Maar, sinds kort zijn deze problemen opgelost. Het Participatiefonds neemt voortaan genoegen met een begeleidend schrijven van UWV bij de WIAbeschikking, de beschikking waarin de arbeidsongeschiktheid van de werknemer is vastgelegd. Sociale partners hebben een akkoord bereikt over het proces rond het FOA en over de inhoud van het begeleidend schrijven van het UWV bij de WIA-beschikking.

Het UWV verstrekt bij de WIA-beschikking een verklaring op schrift. Daarin komt te staan dat de werknemer ongeschikt is voor zijn eigen werk, dat er geen herstelmogelijkheden zijn binnen 6 maanden en dat de werkgever – na onderzoek – heeft geconstateerd dat er geen reïntegratiemogelijkheden zijn.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws