Flinke toename aantal kinderen in opvang

Wachtlijsten blijven lang
Het aantal kinderen in de buitenschoolse opvang (bso) en kinderdagopvang is tussen augustus en december 2007 fors toegenomen, blijkt uit een rapport dat staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer stuurde. Ondanks dat in diezelfde periode ook meer opvangplaatsen zijn gerealiseerd, blijven de wachtlijsten lang. Lichtpuntje is dat er wel iets sneller plaatsen beschikbaar zijn.

In totaal zijn er plaatsen voor ruim 20.000 kinderen bijgekomen. De tijd die kinderen op een wachtlijst staan is in dezelfde periode iets afgenomen, maar ondanks de grotere capaciteit en de kortere wachttijden komen er door de blijvend groeiende vraag nog steeds nieuwe kinderen bij op de wachtlijst. Het aantal kinderen dat nu wacht op een plaats in de bso steeg van 20.200 naar 22.000 kinderen. De blijvend groeiende vraag is grotendeels te verklaren uit een cultuuromslag in de opvattingen over het combineren van arbeid en zorg. De Emancipatiemonitor 2006 van het Sociaal Cultureel Planbureau spreekt van een vrijwel constant groeiende toename van de acceptatie van werkende moeders sinds begin jaren tachtig. Ook houden ouders rekening met de wachtlijsten; zij schrijven hun kinderen eerder in. Naar aanleiding van de tijdelijke subsidieregeling, die staatssecretaris Dijksma op Prinsjesdag aankondigde, zullen waarschijnlijk ruim vóór de sluitingsdatum van 1 augustus 2008 alle extra plaatsen (16.000) toegekend en gerealiseerd worden. In juni en december 2008 laat staatssecretaris Dijksma vervolgonderzoeken doen naar de wachttijden in de kinderopvang. Diverse media berichtten afgelopen weken ook over sterk stijgende kosten voor de kinderopvang. Het kabinet zou meer uit moeten trekken dan verwacht. Deze tegenvaller komt bovenop de ongeveer 300 miljoen euro extra waarmee op Prinsjesdag al rekening was gehouden. De kosten zouden in 2011 kunnen oplopen tot 1,5 miljard, meldt De Telegraaf. Het stijgende aandeel van gastouderopvang – waarvoor een subsidieregeling bestaat – lijkt de belangrijkste oorzaak, naast een stijging van de totale vraag naar kinderopvang door onder andere een breder toegankelijke toeslag en een tegemoetkoming in de kosten. De vraag naar kinderopvang is vorig jaar met ruim 20 procent toegenomen, de buitenschoolse opvang zelfs met 30 procent. Kinderopvang door gastouders is in de eerste helft van 2007 met 73 procent toegenomen. Opvang door familieleden en kennissen wordt al sinds 2005 gesubsidieerd. Minster Bos van Financiën buigt zich over de tegenvaller, maar vindt dat staatssecretaris Dijksma het geld in eerste instantie binnen de begroting van OCW moet vinden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.