Flexibilisering schooltijden in het primair onderwijs

De Tweede en de Eerste Kamer hebben ingestemd met voorstellen om schoolbesturen meer keuzevrijheid te geven bij de inrichting van de onderwijstijd. Om dit mogelijk te maken worden de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 aangepast. Deze wetswijzigingen gaan naar verwachting in op 1 augustus 2006. Tot die datum moeten scholen zich aan de bestaande wetgeving houden.

Download
 Wet flexibilisering schooltijden

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.