Bijna 80 procent van de schoolleiders in het basis- en speciaal onderwijs wil flexibeler met onderwijstijd kunnen omgaan, meldt de Volkskrant naar aanleiding van de AVS-peiling hierover. Toch zijn er nog geen plannen hieraan op grote schaal gehoor te geven, want op een aantal scholen leidde de proef met flexibel onderwijs tot grote problemen. Pilots zijn voortijdig gestopt. “Dat is een heel ernstige zaak”, zet AVS-voorzitter Petra van Haren in Trouw. Scholen willen bijvoorbeeld afwijken van de vakanties en van de vijfdaagse schoolweek om het onderwijs. “Dat is niet alleen in het belang van ouders, maar vooral goed voor leerlingen. Het onderwijs kan zo namelijk beter worden afgestemd op de individuele leerling. Vooral het speciaal onderwijs heeft baat bij flexibilisering. De politiek moet juist naar kansen zoeken in plaats van de boel stil te leggen”, zegt ze. Ook tijdschrift Linda schenkt aandacht aan het onderwerp.

Rondom de landelijke onderwijsstaking van 6 november is in veel media aandacht voor de ledenpeiling van de AVS waaruit blijkt dat (eveneens) ongeveer 80 procent van de schoolleiders deelneemt. Ook aan schoolleiders is er een groot tekort, meldt het AD. Schoolleiders en ondersteunend onderwijspersoneel, zoals onderwijsassistenten, intern begeleiders en conciërges, hebben er eerder nog geen geld bijgekregen. “We gaan staken voor de lange termijn, ook al zijn schoolleiders wél tevreden over veel afspraken die in het convenant zijn vastgelegd”, zegt Petra van Haren op de dag zelf tegen RTLZ. Dit schooljaar werden al zo’n 13.000 leerlingen geraakt door noodmaatregelen i.v.m. het lerarentekort, meldt BNR nieuwradio naar aanleiding van cijfers op lerarentekortisnu. nl. “Om dat in de toekomst te voorkomen, staken leraren en schoolleiders vandaag”, zegt de AVS-voorzitter. “Structurele problemen eisen structurele oplossingen.”

En bij NPO radio 1, op de vroege ochtend van de stakingsdag: “Er is een crisis op onderwijsgebied die wordt onderschat. De kortetermijnafspraken in het noodpakket van 460 miljoen moeten structureel worden. En de salarissen in het basisonderwijs moeten gelijkgeschakeld worden met het voortgezet onderwijs.” Ze meldt dat 1 op de 20 scholen geen schoolleider heeft. Ouders en Onderwijs geeft in dezelfde uitzending aan dat ouders zich ernstige zorgen maken over het lerarentekort en de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en ropt ouders op het onderwijspersoneel te steunen bij de staking.

In de NOS journaals van 6 november is te zien dat schoolleider Judith Sliedregt, voorzitter van de AVS Ledenraad, minister Slob in Den Haag namens de schoolleiders een petitie aanbiedt met suggesties van AVS-leden: als ik minister van Onderwijs zouden zijn, dan… “Wij voelen ons een ondergeschoven kindje”, zegt Sliedregt de minister. “De schoolleider doet ertoe! Waardeer en faciliteer die dan ook!”

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • ‘Planloos is kansloos’

  • Cicero leest Covey