Flexibele lerarenopleiding voor zij-instromers

Een flexibele lerarenopleiding waar de zij-instromers en hun ervaring centraal staan, dat spreken de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) en minister Van Engelshoven (OCW) af in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Zo gaan lerarenopleidingen in het hbo en het wo meer kennis delen over het lesgeven aan volwassenen zodat zij-instromers onderwijs krijgen dat voor hen werkt.

Zij-instromers krijgen zo een opleiding die rekening houdt met hun ervaring en die vrijstellingen geeft waar dat kan. Minister Van Engelshoven: “Er komen gelukkig steeds meer zij-instromers die als leraar aan de slag willen. Samen met de hogescholen en universiteiten zorgen we nu voor eenheid in de opleiding en zorgen we ervoor dat ze een traject krijgen dat op hen is toegespitst.”

Vasthouden zij-instromers

Zoals bekend is er een lerarentekort dat de komende jaren nog dreigt op te lopen. Momenteel is de belangstelling voor de lerarenopleidingen flink toegenomen. De flexibiliseringsagenda maakt het mogelijk de opleidingen aantrekkelijker te maken en te houden. Het duurt echter nog een paar jaar voordat de eerstejaars van nu zelfstandig voor de klas staan. Gelukkig zijn er ook steeds meer volwassenen met werkervaring geïnteresseerd in een overstap naar een functie in het onderwijs. Deze groep moet uitgedaagd en begeleid worden. Flexibele opleidingen die beter aansluiten bij de zij-instromers is nodig om deze groep vast te houden. Leraren in spe moeten een gepersonaliseerd opleidingstraject kunnen volgen en de juiste begeleiding krijgen. Naast de begeleiding wordt er ook gekeken naar het aantrekken van nieuwe doelgroepen, bijvoorbeeld zij-instromers met een academische vooropleiding die in het primair onderwijs willen gaan werken.

Brede samenwerking

Hogescholen en universiteiten gaan door dit nieuwe akkoord meer samenwerken en de ervaringen die verschillende opleidingen al hebben op het gebied van flexibel opleiden worden actief gedeeld. Opleidingen gaan samen aan de slag om lerarenopleiders te professionaliseren in zaken als didactiek en begeleiding voor volwassenen. De lerarenopleidingen willen daarnaast een aantrekkelijk aanbod neerzetten om leraren te blijven professionaliseren en begeleiden, niet alleen tijdens de opleiding maar ook als zij al aan het werk zijn. Ook wordt er meer samengewerkt met het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs zodat de kennis in de opleiding ook past bij de praktijk waar leraren mee te maken krijgen.

Link