Huidige examenleerlingen mogen hun centrale examen spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kunnen leerlingen die ziek zijn of in quarantaine zitten tijdens het eerste tijdvak, toch volledig examen doen. Leerlingen mogen ook zonder opgaaf van redenen een of meerdere examens doorschuiven naar de tweede periode. Hierdoor krijgt de leerling maximaal enkele extra weken voorbereidingstijd voor de vakken die worden doorgeschoven. Daarnaast krijgen leerlingen, ook leerlingen die staatsexamen doen, een extra herkansing. Zo wil minister Slob van Onderwijs alle eindexamenleerlingen de beste uitgangspositie geven om hun diploma te halen tijdens de coronacrisis.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (Laks) had erop aangedrongen dat leerlingen duidelijkheid kregen over de centrale examens nog voor de kerstvakantie.

Minister Slob: “Iedere leerling moet een volwaardig diploma kunnen halen. Juist tijdens een crisis als deze. Na intensief overleg met de vertegenwoordigers van onder andere scholen, leerlingen en vervolgopleidingen heb ik besloten dat het onze inzet blijft om de centrale examens door te laten gaan. Om leerlingen een zo goed mogelijke uitgangspositie te geven, breiden we het tweede tijdvak uit tot tien dagen, mogen leerlingen hun centrale eindexamens spreiden over twee tijdvakken en krijgen álle leerlingen een extra herkansing.” In zijn Kamerbrief schrijft hij: “Ik heb ontzettend veel bewondering en waardering voor de veerkracht en flexibiliteit van iedereen die werkzaam is in het onderwijs. De continuïteit van onderwijs is anders dan normaal en dat heeft effect op de voorbereiding van leerlingen op het eindexamen.”

Tijdens de huidige lockdown mogen eindexamenleerlingen gewoon naar school. Ook door deze uitzondering op de maatregelen kunnen deze leerlingen zich zo goed mogelijk voorbereiden om hun diploma te halen.

Voor leerlingen in groep 8 van de basisschool geldt die uitzondering niet. Scholen mogen wel fysiek onderwijs blijven bieden aan leerlingen die zij als ‘kwetsbaar’ beschouwen. Ook basisscholen willen graag van die mogelijkheid gebruikmaken.

Achterstanden bij voorbereidingen

Uit onderzoek blijkt dat het de meeste scholen dit schooljaar lukt om onderwijsachterstanden in te halen of stabiel te houden. Maar er zijn ook scholen waar de achterstanden groter zijn geworden. Daardoor verloopt de voorbereiding van leerlingen op het eindexamen minder goed dan normaal. Om in deze tijden toch iedere leerling de mogelijkheid te geven om een volwaardig diploma te halen, neemt minister Slob na intensief overleg met de onderwijspartijen deze maatregelen.

Minister Slob: “In de monitor van de inspectie geeft een derde van de vmbo vestigingen en 40 procent van de havo/vwo vestigingen aan dat die achterstand sinds de start van het nieuwe schooljaar is afgenomen. Er zijn echter ook scholen waar de achterstanden sinds de start van het schooljaar gelijk zijn gebleven of zijn toegenomen.”

Flexibel examenrooster

De centrale examens worden gepland in tijdvakken. In het eerste tijdvak worden alle examens voor de eerste keer afgenomen en in het tweede tijdvak zijn normaliter de herkansingen. Dit jaar kunnen scholen daar flexibeler mee omgaan. Het eerste tijdvak loopt dit jaar van maandag 17 mei tot en met dinsdag 1 juni. Het tweede tijdvak van maandag 14 jun tot en met vrijdag 25 juni en tot slot is er een derde tijdvak voor eventuele laatste herkansingen van dinsdag 6 juli tot en met vrijdag 9 juli. Hierdoor is er een overlap met de vakantie in regio noord die op maandag 12 juli begint, omdat in die week bijvoorbeeld de laatste correcties plaatsvinden en de definitieve cijfers doorgegeven moeten worden.

Na de voorjaarsvakantie

Het is nu nog onduidelijk hoe de situatie met het coronavirus er in de eindexamenperiode uitziet. Mocht na de voorjaarsvakantie de verwachting zijn dat het er slecht uitziet, dan kijken alle onderwijspartijen opnieuw of de aangekondigde examenmaatregelen voldoende zijn.

Normering

Dit jaar kan er niet worden genormeerd zoals andere jaren. Dat komt doordat veel eindexamenkandidaten tot nu toe een andere voorbereiding op het eindexamen hebben gehad. Hierdoor is niet zeker of leerlingen even vaardig zijn als in andere jaren. Dat is een vereiste om de normering te gebruiken die in andere jaren wordt gebruikt.

Er wordt daarom een normering gebruikt die zo dicht mogelijk in de buurt komt bij de normering van andere jaren. Daarvoor wordt gekeken naar de cijfers die de afgelopen jaren zijn gehaald op de centrale examens, naar de gemiddelde moeilijkheid van de examens van afgelopen jaren, en wordt aan alle docenten gevraagd om tijdens de correctie een inschatting te maken van hoe moeilijk het examen is. Zo kan het College voor Toetsen en Examens ervoor zorgen dat het cijfer dat leerlingen straks halen recht doet aan hun prestaties én dat de eisen die per vak gesteld worden vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren.

Beroepsgericht profielvak vmbo

Eerder maakte minister Slob bekend dat beroepsgerichte profielvakken op het vmbo dit jaar worden afgesloten met een schoolexamen, in plaats van een centraal examen. Leerlingen moeten daarvoor hetzelfde kennen en kunnen, maar op deze manier kunnen scholen zelf bepalen wanneer ze het examen afnemen.

Verruimen afnametermijn

Ook kondigde de minister al aan dat de afnametermijn voor de digitale examens in het vmbo en de aanlevertermijn voor de schoolexamens verlengd worden. Daardoor krijgen scholen meer tijd om herkansingen voor het schoolexamen in te plannen of om achterstanden in te lopen bij leerlingen die enkele examens missen, bijvoorbeeld doordat ze in quarantaine zitten.

Links

Gerelateerd nieuws