Fiscus vraagt scholen ten onrechte btw

Scholen hoeven minder vaak btw te betalen dan de Belastingdienst wil. Schoolbesturen kunnen een ‘fiscale eenheid’ vormen met bedrijven waar zij administratieve of andere ondersteunende taken in onderbrengen en deze bedrijven hoeven dan geen btw in rekening te brengen. Goed nieuws voor scholen die bijvoorbeeld een Integraal Kindcentrum willen vormen.

De Hoge Raad heeft vorige week twee uitspraken gedaan in zaken waarbij schoolbesturen een eigen bedrijf hebben opgericht om tegen betaling diensten voor hen uit te voeren. In het ene geval ging het om een schoonmaakbedrijf dat alleen schoolgebouwen schoonhoudt die onder de stichting vallen. In het tweede geval ging het om een bedrijf dat personeel uitleende aan scholen bij de betreffende stichting, maar ook aan andere scholen. De Belastingdienst vond in beide gevallen dat de bedrijven btw in rekening moeten brengen bij de scholen waarvoor zij werken. Daar is de Hoge Raad het niet mee eens.

Scholen kunnen deze omzetbelasting niet doorberekenen. De btw is vaker een obstakel voor samenwerking in het onderwijs en de zorg. Om geen btw te hoeven betalen, moeten de stichtingen en de door hen opgerichte bedrijven een ‘fiscale eenheid’ vormen voor de omzetbelasting. In het geval van het schoonmaakbedrijf stond de Belastingsdienst dit aanvankelijk toe, maar kwam daar later van terug. Het schoonmaakbedrijf vocht de btw-verplichting aan en kreeg gelijk bij zowel de Rechtbank Den Haag als bij het gerechtshof en nu dus ook bij de Hoge Raad. De andere stichting won bij de Rechtbank Gelderland, verloor bij het gerechtshof en won toen toch bij de Hoge Raad.

Voor het vormen van een fiscale eenheid moet er voldoende economische verwevenheid zijn tussen twee ondernemers. De Hoge Raad zegt met deze uitspraak dat ook non-profitorganisaties een fiscale eenheid kunnen vormen met bedrijven waar zij ondersteunende taken onderbrengen. Het Financieel Dagblad bericht over deze zaak.

Links