Je kunt in aanmerking komen voor fiscale verrekening van de contributie (teruggave vakbondscontributie), door uiterlijk 1 november een verklaring in te leveren bij de werkgever, die verplicht is aan de regeling mee te werken.

Het formulier is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Links

2021