Om in aanmerking te komen voor de fiscale verrekening van de vakbondscontributie over het jaar 2020 moet je uiterlijk 1 november 2020 hiervoor een verklaring inleveren bij de werkgever. De werkgever is verplicht om aan de regeling mee te werken.

Het formulier is hieronder te downloaden.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Links