De bezuinigingen in het primair en voortgezet onderwijs in de afgelopen jaren leidden in 2011 tot banenverlies in deze sectoren. Na de negatieve resultaten over 2010 hebben met name scholen in het po fors ingegrepen in hun formatie. Desondanks leidt, net als vorig jaar, ruim de helft van de scholen verlies. Dit blijkt uit de benchmark onderwijs van Deloitte, waarin de jaarrekeningen van ruim 300 scholen in het po en vo werden onderzocht.

‘Bezuinigingen leiden tot minder leraren en grotere groepen’, zo luidt de titel van het rapport van Deloitte waaruit de Volkskrant citeerde op 17 september. Daaruit zou blijken dat ruim de helft van de schoolbesturen verlies leidt. Dit verlies loopt weliswaar terug, maar dit gaat gepaard met banenverlies, volgens Deloitte ongeveer 6.000 voltijdbanen in te PO. AVS-voorzitter Ton Duif: “Gedeeltelijk is dit te verklaren door de ingezette leerlingendalingen, maar het banenverlies is groter. Naast banenverlies door krimp zijn scholen genoodzaakt maatregelen te nemen door de alsmaar stijgende lasten die onvoldoende gecompenseerd worden. De vaste lasten van scholen nemen namelijk niet evenredig af met de dalende inkomsten door krimp. Vreemd genoeg zijn ook de gemiddelde personeelslasten per fte gestegen met € 2.736 op jaarbasis; waarschijnlijk door de invoering van de LB-functies.”
De groepen zijn het afgelopen jaar groter geworden, aldus Deloitte. Duif: “Het feit dat de klassengrootte toeneemt ligt natuurlijk niet alleen aan de achterblijvende bekostiging en de toenemende kosten. Een deel is ook altijd eigen beleid; er zijn bijvoorbeeld maar weinig scholen die een volledige ib’er zonder lesgevende taken kunnen bekostigen, maar er wel een hebben. Of er is extra onderwijsondersteunend personeel of een conciërge benoemd, waarvoor maar een gedeeltelijke vergoeding wordt ontvangen. Ook spelen de bezuinigingen op de eventuele provinciale en/of gemeentelijke subsidies, zoals voor de WWB-banen, een rol.”
Duif vindt het algemene beeld triest voor een samenleving die zegt te willen investeren in de toekomst van Nederland. “Het zijn altijd keuzes die moeten worden gemaakt; door scholen als het gaat over waar het geld aan wordt besteed, en door politici die dit financieel mogelijk moeten maken door een ruimhartige bekostiging.”

Meer informatie
De AVS begeleidt onderwijsinstellingen en -organisaties in krimpsituaties bij het zoeken naar passende en adequate oplossingen. Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek over het traject ‘Krimp: kans en kwaliteit’ kunt u contact opnemen met de AVS: advisering@avs.nl

Adviestrajecten
Doorpakken naar een toekomstgerichte organisatie (Adviestraject van de AVS
Krimp – kans en kwaliteit (Adviestraject van de AVS)

Krimp – kans en kwaliteit.pdf 3.3 MB

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim