Financiële ondersteuning voor goede initiatieven regionale samenwerking

Heeft uw regionaal samenwerkingsverband vernieuwende ideeën om regionale personele knelpunten aan te pakken? En wilt u samen aan de slag om deze ideeën ook te realiseren? Het Arbeidsmarktplatform PO stelt jaarlijks een (totaal) bedrag van 250.000 euro beschikbaar om vraaggestuurde initiatieven te ondersteunen met budget en begeleiding. Centraal staat de ontwikkeling van regionale instrumenten, methodieken of producten die duurzaam zijn en vaker kunnen worden ingezet. Zowel regionaal als landelijk. Daarnaast is een voorwaarde dat het initiatief nieuw en vernieuwend is.

Voor de toekenning van de aanvraag geldt een aantal criteria. Een hiervan is dat minimaal vier schillende schoolbesturen uit de regio deelnemen aan het initiatief en dat er afstemming is met werknemersorganisaties in de regio. Per project is maximaal € 50.000 (incl. verschuldigde btw) beschikbaar. Voorwaarde is dat het project voor minimaal 50 procent wordt gefinancierd door de deelnemende schoolbesturen en/of opleidingen.

Projectverzoeken inclusief begroting kunnen via Suzanne Vos (s.vos@caop.nl), regiocoördinator van het Arbeidsmarktplatform PO, worden ingediend. Meer informatie: info@arbeidsmarktplatformpo.nl en www.arbeidsmarktplatformpo.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.