Financiële ondersteuning onvoldoende voor ambities Techniekpact

PO-schoolbesturen van het programma Kiezen voor Technologie vinden dat de financiële ondersteuning van OCW ‘volstrekt onvoldoende’ is om de beoogde ambities van het Techniekpact te realiseren. Dekker vindt het budget toereikend, zo schrijft hij in zijn antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Amhaouch (CDA).

Het Scholennetwerk voor Onderwijsinnovatie (WTE) schrijft in een brandbrief dat de financiële ondersteuning voor WTE in 2017 van 6 miljoen naar 1,5 miljoen euro daalt, wat niet genoeg is voor het slagen van de plannen in het kader van het Techniekpact 2020 voor het po. Dekker is het hier niet mee eens: “Voor stimulering van de lessen wetenschap en technologie is het budget toereikend. Scholen ontvangen in de lumpsum en via de prestatiebox middelen om goed gestalte te geven aan de lessen. Daarnaast ontvangen regionale netwerken van schoolbestuurders middelen om het onderwijs extra te stimuleren.”

Dekker haalt ook aan dat Wetenschap en technologieonderwijs onderdeel uitmaakt van een integrale curriculumherziening. “Het doel is onder andere om in het curriculum duidelijker de ambitie te beschrijven ten aanzien van deze leergebieden. Op deze manier worden de vele goede initiatieven en inspanningen vanuit het Techniekpact daadwerkelijk duurzaam in het onderwijs ingebed.”

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.