Financiële Arbeidvoorwaarden CAO PO 2008

Met ingang van 5 november jl. is de CAO onderwijs sector PO 2007-2009 van kracht geworden. Daarmee is een aantal arbeidsvoorwaardelijke zaken overeengekomen dat onder meer van invloed is op de bijlagen A1 t/m A11 van de CAO PO. Deze bijlagen bevatten onder meer de salarisbedragen, toelagen en bedragen voor de reiskosten woning-werkverkeer.Financiele Arbeidvoorwaarden CAO PO 2008.pdf

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.