Kinderen krijgen dagelijks een stortvloed aan beelden te verduren. Het is dus van belang dat zij bewust en kritisch leren kijken. Daarom slaan het Nederlandse Film Festival (NFF), Schooltv en NPO Start de handen ineen om alle schoolgaande kinderen en scholieren met Nederlandse film in aanraking te brengen en beeldtaal te leren begrijpen. Het startschot wordt gegeven op 1 oktober, tijdens het NFF.

Onder de noemen Film in de klas komt er op schooltv.nl een collectie Nederlandse films beschikbaar in combinatie met gratis te downloaden lespakketten voor leerlingen van 4 tot en met 18 jaar. De films zijn voor iedereen gratis te bekijken op schooltv.nl/filmindeklas. De bijbehorende lespakketten, ontwikkeld door het Netwerk Filmeducatie, zijn per film te downloaden of direct te projecteren op bijvoorbeeld het digibord.

De samenwerkende partijen NFF, Schooltv & NPO Start haken met dit initiatief in op de ambities van Minister van Engelshoven om de toegankelijkheid van cultuur voor kinderen en jongeren te vergroten. De samenwerkende partners hebben deze visie omarmd om Nederlandse audiovisuele cultuur een vaste plek te geven in het primair en voortgezet onderwijs. Het doel van de samenwerking is scholieren in aanraking brengen met de Nederlands film(cultuur) en een rol te spelen in het (leren) begrijpen van beeldtaal, om zo context te bieden aan de groeiende en invloedrijke beeldcultuur.

De feestelijke lancering van Film in de klas vindt plaats op 1 oktober tijdens de NFF Conferentiedag. Diezelfde dag zal ook de filmleraar van het jaar bekend gemaakt worden. Vanaf die datum zijn alle lespakketten beschikbaar.

Links

Gerelateerd nieuws