ff Contact Handleiding Onderwijs

Voor langdurig en chronisch zieken is er een aantal mogelijkheden om toch deel te nemen aan het schoolproces. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld via een webcam of website verbinding hebben met de school of thuis. Het Netwerk ff contact heeft een handleiding geschreven om te wijzen op ict-voorzieningen voor kinderen met een chronische ziekte voor op school, thuis of in de zorginstelling.

Deze handleiding is geschreven voor docenten in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs (po, vo en so), consulenten onderwijs, zieke leerlingen, managers en medewerkers automatisering die graag met de inzet van ict hun zieke leerlingen willen helpen om ondanks hun ziekte zoveel mogelijk een ‘normaal’ leven te kunnen leiden.

In deze handleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De mogelijkheden van ict
  • Belang van de scholen
  • Inspirerende voorbeelden
  • Hoe realiseer ik ict-voorzieningen voor zieke leerlingen?
  • Hoe organiseer ik de begeleiding en het beheer?
  • Waar kan ik terecht voor verdere vragen?

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.