Leergang Verbetercultuur (Nieuw)

De AVS Academie organiseert samen met Stichting leerKRACHT de vijfdaagse leergang Verbetercultuur. Schoolleiders die aan de slag willen met verbetering van het onderwijs, doen in deze leergang inspiratie, kennis en vaardigheden op om de aanpak leerKRACHT in hun school vorm te geven of daar een begin mee te maken.

“De grootste leercurve zit in de periode tussen twee lesdagen. De deelnemers aan de leergang vormen in groepjes van drie een minicirkel. Op de eigen school voeren zij ieder een klein experiment uit en vragen van de andere twee feedback daarop. Van het uitproberen en daarover praten leren mensen het meest.” Aldus Annette de Deken. Zij is samen met haar collega Jacqueline van Zuijlen docent van de leergang Verbetercultuur, die stichting leerKRACHT samen met de AVS Academie organiseert. “De leergang is bedoeld voor elke schoolleider die stappen wil zetten richting een verbetercultuur. Tijdens de lesdagen komen de instrumenten die we gebruiken aan bod en gaan we op bezoek bij een bedrijf en een andere school. Zo laten we onder meer zien hoe het is om leerlingen te betrekken bij verbeterprocessen.” Daarnaast worden gastdocenten uitgenodigd om de deelnemers te leren hun ‘veranderverhaal’ te vertellen. “Draagvlak in het team is essentieel voor het uitvoeren van leerKRACHT. Mensen komen in beweging doordat ze geloven in het verhaal. Tijdens de lesdag oefenen de deelnemers hun verhaal en vervolgens gaan ze op de eigen school experimenteren. Het verhaal kan steeds een andere lading hebben, afhankelijk van het moment waarop je het vertelt.”

Kleine stapjes

Het uitgangspunt van leerKRACHT is dat verbeteringen plaatsvinden in teams en in kleine stapjes. Bijvoorbeeld: een leraar heeft moeite met het begeleiden van zelfstandig werken, een collega met het geven van directe instructie. Samen zoeken ze naar manieren om hun aanpak te verbeteren. Ze ontwerpen samen een les en gaan bij elkaar op lesbezoek. “De kwaliteit van het team maakt het verschil, niet dat van de individuele leraar”, zegt Jaap Versfelt, initiatiefnemer van Stichting LeerKRACHT. “Dat weten we onder meer uit inspectierapporten. Ook innovatieve bedrijven halen hun succes uit teamwerk. Het gaat erom professionals zelf kleine stapjes te laten maken.” De door leerKRACHT ontwikkelde aanpak bestaat uit bordsessies, lesontwerp, lesbezoek & feedback en de stem van de leerling. “Feedback geven en krijgen, ook vanuit leerlingen, is een belangrijk onderdeel. Daarin moet de schoolleider het voorbeeld geven”, zegt Versfelt. “Je moet laten zien dat je feedback belangrijk vindt, bijvoorbeeld door na een studiedag met een paar leraren na te gaan wat er goed ging, wat een beetje goed ging en wat de volgende keer beter anders kan. In de leergang leren we deelnemers hoe ze feedback kunnen vragen zonder dat ze worden afgebrand.”

Gesprek over inhoud

Schoolleider Gerard Kreugel van basisschool De Stromen in Alphen aan den Rijn is nu voor het derde schooljaar bezig met leerKRACHT. “Het gesprek gaat niet meer over organisatorische zaken, maar over onderwijsinhoudelijke, en het effect van ons onderwijs op de leerlingen. Hoe de kerstviering georganiseerd wordt, dat bepaalt het kerstvieringscomité, niet meer het hele team.” Bij bordsessies is Kreugel regelmatig aanwezig, en met het MT houdt hij wekelijks een bordsessie. “Zo laat ik zien dat ik erin geloof.” Het vragen om en geven van feedback gaat steeds makkelijker. “Feedback werkt alleen als het veilig is. De methodiek hiervan komt aan de orde in de leergang. Soms herhalen we samen de feedbackmethodiek, als we merken dat we elkaar vooral complimentjes geven of als er nieuwe collega’s zijn.” Kreugel heeft ook goede ervaringen met feedback door leerlingen. “Die merken weer andere dingen op dan ouders of collega’s. We vragen bijvoorbeeld hoe ze vinden dat het schoolplein moet worden ingericht, maar ook hebben we met leerlingen uit de bovenbouw gekeken naar een nieuwe taalmethode. En wat vinden zij nu een goede les?” Een van de voordelen van de leergang vindt Kreugel dat schoolleiders, door het intensief optrekken met hun partners uit de minicirkel, zelf ook goede sparringpartners opdoen. “Samen kijken naar leidinggeven en ontwikkeling maakt je een sterkere leider.” _

Doelgroep: leidinggevenden po, vo en mbo die met een cultuur van continu verbeteren het werkplezier, de leerlingbetrokkenheid en onderwijskwaliteit willen vergroten.

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/verbetercultuur

Gerelateerd nieuws