Feedback geven op laatste Curriculum.nu consultatieronde Digitale geletterdheid

Voor het ontwikkelteam Digitale geletterdheid van Curriculum.nu heeft Netwerk Mediawijsheid feedback gebundeld naar aanleiding van sessies met het netwerk. Het is nu mogelijk om voor de laatste keer mee te denken over Digitale geletterdheid voordat de resultaten worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

Mediawijsheid wordt binnen het onderwijs als belangrijk onderdeel gezien en dit jaar worden de eerste stappen gezet richting de opname van digitale geletterdheid in het curriculum. Op 7 juni organiseerde Netwerk Mediawijsheid een feedbacksessie voor het ontwikkelteam Digitale geletterdheid van Curriculum.nu. Hier is een verslag van gemaakt dat gelezen en waar nodig aangevuld kan worden.

Het conceptvoorstel van het ontwikkelteam (zie downloads) lag ten grondslag aan deze sessie. Onderwijsprofessionals kunnen hun feedback uiterlijk vrijdag 12 juli per mail aanleveren aan info@mediawijzer.net. Het is ook mogelijk om individueel het feedbackformulier voor het ontwikkelteam Digitale geletterdheid in te vullen. Het gaat dan om punten die je extra wil benadrukken of om dingen die onvoldoende aan bod komen in het huidige conceptvoorstel. Dit kan tot uiterlijk zondag 11 augustus.

De resultaten worden in het najaar van 2019 aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.