Feedback en reflectie belangrijk voor professionele ontwikkeling

Schoolleiders in het voortgezet onderwijs vinden feedback en reflectie op het eigen functioneren belangrijk voor de eigen professionele ontwikkeling. Ook een lerende cultuur op de school motiveert de professionele ontwikkeling van schoolleiders, teamleden en bestuurders. Aandachtspunt is een goed inwerkprogramma voor startende schoolleiders. Dit blijkt uit de ‘Monitor professionele ontwikkeling schoolleiders en bestuurders VO 2018’.

Professionalisering vindt niet alleen plaats door scholing. Feedback op het eigen functioneren van collega’s, coaches en collega-schoolleiders of bestuurders buiten de school is waardevol, zeggen de deelnemers aan de onderzoeksgesprekken. Daarnaast is het belangrijk dat schoolleiders vrij worden gelaten in het soort professionaliseringactiviteit dat ze willen volgen en dat er afspraken zijn over het budget dat daarvoor beschikbaar is. Ook komt naar voren dat er behoefte is aan zowel kortlopende als langdurende professionaliseringstrajecten. Cursussen van een dag zijn bijvoorbeeld nuttig om inhoudelijke kennis op te doen over een specifiek onderwerp. Langdurende trajecten zijn waardevol vanwege de gelegenheid tot verdieping en het leggen van contacten met andere cursusdeelnemers. Een aandachtspunt is de behoefte aan een inwerkprogramma voor startende schoolleiders en bestuurders.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en onderzoeksbureau Oberon in opdracht van de VO-raad en het Schoolleidersregister VO. De monitor geeft een weerslag van de gesprekken van zogenoemde focusgroepen. De resultaten uit een kwantitatieve monitor over professionalisering uit 2016-2017 zijn meegenomen in de slotconclusies.

Links