Familiecontactpersonen staan ouders met hulpvraag bij

Een bijzonder aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Naast de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zetten de 27 scholen van Stichting SAAM ook twee ‘familiecontactpersonen’ in, die kwetsbare leerlingen en hun ouders ondersteunen, adviseren en doorverwijzen. 

“Met name de scholen in de voormalige ‘prachtwijken’ hebben te maken met leerlingen uit kwetsbare gezinnen, en ouders die bij de school aankloppen voor hulp. Sommige van deze ouders hebben weinig vertrouwen in instanties, maar het vertrouwen in de school, de directeur en het team is groot”, vertelt Martijn van Tilburg, directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit bij Stichting SAAM. Deze stichting heeft scholen in Oss, Uden en Veghel. “Onze leraren, intern begeleiders en schoolleiders waren zoveel tijd kwijt aan het doorverwijzen naar instanties en het oplossen van problemen, dat ze daardoor minder toe kwamen aan het geven van onderwijs.” De problematiek is divers: armoede, huiselijk geweld, verslaving, ernstige opvoedproblemen en laaggeletterdheid, waardoor ouders gemeentelijke brieven niet kunnen ontcijferen. “De betrokken directeuren en het bestuur bedachten samen om een schakelpersoon te creëren, die vanuit scholen vertrouwenspersoon is en die de hulpverleningswereld goed kent.”

 Vertrouwen Na constructief overleg met de gemeenten en met subsidie van de gemeente Oss startte ruim twee jaar geleden de pilot: er werd één familiecontactpersoon aangesteld voor de SAAM-scholen. Sabine van Gessel en haar inmiddels ook aangestelde collega, een tweede familiecontactpersoon, zijn ieder vier dagen per week inzetbaar in de verschillende scholen en wijken. Stichting SAAM betaalt hun salaris uit de personele baten, de gemeente betaalt mee vanuit de pilot. Van Gessel, afkomstig uit het jeugdzorgwerk, vertelt dat ze een jaar lang bij de ingang van de school stond om ouders en leerlingen te verwelkomen en om te horen wat er speelt. “Langzaam won ik hun vertrouwen. Ik ontdekte welke ouders zorgmijdend zijn en wie al ‘te’ lang op een wachtlijst staan bij een zorgaanbieder. Hen sta ik bij om ze sneller naar de zorg te leiden die ze nodig hebben. Ik geef Rots & Water-trainingen aan leerlingen om hun sociale vaardigheden te verbeteren en het pesten aan te pakken. Verder kunnen de kinderen bij ons terecht voor een kiestraject als hun ouders in een moeilijke scheiding zitten. Mijn werk is ook heel preventief.”

‘Coronawandeling’ Directeur Van Tilburg: “Instanties hebben niet altijd de capaciteit om snel te schakelen, terwijl een hulpvraag vaak wel acuut is. De familiecontactpersoon weet precies hoe die organisaties werken en wie je moet aanspreken om te zorgen dat het sneller gaat.” Maar, zegt hij erbij: “Familiecontactpersonen kunnen adviseren en stimuleren, echter formeel kunnen ze op zorggebied niet zoveel. Je blijft afhankelijk van instanties en een goede samenwerking om iets gedaan te krijgen.”
In deze coronatijd zijn de familiecontact­personen ook goud waard. “De werkloosheid heeft hard toegeslagen in de armere wijken, we hebben al heel wat gezinnen aan voedselpakketten geholpen”, zegt Sabine van Gessel. “Ook kunnen ouders op het schoolplein met ons afspreken, ‘coronawandelingen’ noemen we dat, een ommetje voor de gezelligheid of om problemen te bespreken.”

Onderwijsopdracht “Leraren, intern begeleiders en directeuren voelen zich ontlast”, zegt Van Tilburg. “Hebben we als onderwijs deze taak? Ja, ik vind van wel. Onze pedagogische relatie is het uitgangspunt en we hebben ook een zorgplicht voor leerlingen en ouders. Dan zoeken we maar de randen op van onze onderwijsopdracht. We hebben al andere gemeentes op bezoek gehad, dan vertel ik met trots hoe we het hier aanpakken.”

Ook een creatieve aanpak op je school?
Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook!’