Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een factsheet (one-pager) uitgegeven voor professionals met informatie en (gespreks)tips over de thuissituatie van leerlingen, waar je op kunt letten bij vermoedens van onveiligheid en hoe je de stappen van de meldcode doorloopt.

Door de coronamaatregelen is iedereen nu meer thuis dan voorheen. Deze situatie kan voor gezinnen en relaties waar al langer spanningen waren de situatie verergeren, of het kan een hele nieuwe dynamiek veroorzaken in huishoudens, tussen partners en ook bij mantelzorgers bij wie voor de coronacrisis niets aan de hand leek. Tijdig steun, hoop en hulp aanbieden voorkomt dat spanningen oplopen en problemen verergeren. Als professional speel je hierin een belangrijke de-escalerende rol, ook als de piek van de coronamaatregelen voorbij is. Hoe doe je dat?

In de one-pager wordt een oproep gedaan om in contacten met kinderen en volwassen aandacht te hebben voor de thuissituatie en hierover in gesprek te gaan. Professionals hebben hierbij een handzaam overzicht waar ze meer informatie kunnen vinden over (gesprek)tips over hoe te handelen bij een gespannen thuissituatie, het afwegingskader voor fysiek ontmoetingen/face-to-face contact, waar je op kunt letten bij vermoedens van onveiligheid en hoe je de stappen van de meldcode doorloopt.