Extra vouchers voor gratis ondersteuning taal en rekenen

Na de lancering van  het taal- en rekenproject `Alle Scholen in Beweging´ hebben veel schoolbesturen vouchers aangevraagd. Vanwege de grote vraag is besloten om nog 400 extra vouchers beschikbaar te stellen, waarmee scholen recht hebben op een – gratis – bezoek van de Taal- of Rekenbus, een taal- of rekenaudit of een bezoek op een andere school onder begeleiding van een expert. Aanvragen hiervoor moeten vóór 1 april 2010 worden ingediend.

Om de aanvraagprocedure sneller te laten verlopen en de drempel voor het aanvragen te verlagen, hebben scholen nu ook de mogelijkheid zelf vouchers aan te vragen. Dit moet wel aan het eigen schoolbestuur worden gemeld. Een andere ontwikkeling is dat de eigen bijdrage van scholen voor het bezoek van de Taal- of Rekenbus is vervallen. Scholen (en schoolbesturen) kunnen een voucher aanvragen via de website http://www.allescholeninbeweging.nl/.
Doel van het project is om de kennis vanuit de taal- en rekenpilots verspreiden onder scholen die niet meedoen aan een taal- of rekenverbetertraject. Ook is er ondersteuning van taal- en rekenexperts beschikbaar.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.