Extra scholing leerkrachten via ‘lerarenbeurs’

Leerkrachten kunnen nog tot 15 juli aanstaande een `Lerarenbeurs voor scholing´ aanvragen bij de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) om hun professionele niveau te verhogen, vakkennis te verbreden of zich te specialiseren. De beurs is onderdeel van het convenant `LeerKracht van Nederland´.

De beurs vergoedt les- en collegegeld, studiemiddelen, reiskosten en vervangingskosten en is bedoeld voor leerkrachten in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs (inclusief het hbo). De vergoeding voor les- en collegegeld geldt tot een maximum van 3.500 euro per jaar, voor maximaal drie jaar. De werkgever kan – behalve voor opleidingen die op de limitatieve lijst staan – een vergoeding krijgen om de vervanging bij studieverlof te bekostigen, voor maximaal twintig dagen per jaar. Het moet dan wel gaan om een bachelor- of masteropleiding met een minimale studielast van 560 uur. In 2008 is een bedrag van 7 miljoen euro beschikbaar voor de lerarenbeurs. Ook in 2009 en daaropvolgende jaren kunnen leerkrachten een beurs aanvragen, maar iedere leerkracht kan maar één keer in zijn onderwijsloopbaan gebruikmaken van de beurs.

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Lerarenbeurs zijn het hebben van een onderwijsbevoegdheid (in primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs) of minimaal een bachelor (in het hbo), minimaal één jaar in dienst zijn bij een school die het ministerie van OCW bekostigt (hieronder vallen ook AOC´s) en voor minimaal 20 procent van de betrekkingsomvang belast zijn met lestaken.

De scholing voor leerkrachten in het primair onderwijs die met de Lerarenbeurs vergoed kan worden:

o Opleidingen waarmee een leerkracht een andere onderwijsbevoegdheid kan halen dan hij of zij al heeft.
o Opleidingen waarmee een leerkracht een andere (hogere) graad kan halen, relevant voor het vak.
o Scholing voor extra bekwaamheden of kwalificaties die niet gericht zijn op het halen van een andere onderwijsbevoegdheid of een hogere graad. Hiervoor is een limitatieve lijst opgesteld van opleidingen waaruit de aanvrager kan kiezen.

Beurs niet in plaats van nascholing
De mogelijkheid voor leerkrachten om once in a lifetime gebruik te maken van de lerarenbeurs wil niet zeggen dat scholingsbeleid nu niet meer aan de orde is. Bij de lerarenbeurs gaat het om `opscholing´, wat ook blijkt uit de vereiste dat het moet gaan om een bachelor- of masteropleiding. Een dergelijke opleiding valt buiten de afspraken over personeels- en scholingsbeleid binnen de school en op bestuursniveau.

Scholing, als bedoeld in hoofdstuk 9 van de CAO-PO, is een andere tak van sport. Daarbij gaat het om vergroting van de employability van de werknemer, zijn of haar professionele ontwikkeling, de ontwikkelingsdoelen van de organisatie én het onderhouden van de bekwaamheidseisen. Deze na- en bijscholing is onderdeel van het scholingsbeleid van de school.

Meer informatie: http://www.ib-groep.nl/ Beurzen worden toegekend op volgorde van aanvraag.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.