Staatssecretaris Dekker wil leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) met ingang van schooljaar 2015/2016 onderbrengen bij Passend onderwijs. De staatssecretaris denkt met deze maatregel de ondersteuning aan leerlingen efficiënter te kunnen organiseren én 50 miljoen te bezuinigen.

Dat blijkt uit de hoofdlijnenbrief lwoo en pro die Dekker begin april stuurde aan de Tweede Kamer. De samenwerkingsverbanden zullen zelf de indicatie voor lwoo en pro gaan verzorgen. Hiermee worden de regionale verwijzingscommissies (RVC’s) overbodig, wat zeven miljoen euro moet opleveren. De indicatie voor het (voortgezet) speciaal onderwijs komt ook te vervallen, wat vier miljoen euro oplevert. Verder wil staatssecretaris Dekker 29 miljoen bezuinigen op Passend onderwijs door onder andere de enveloppemiddelen Passend onderwijs te schrappen. Tot slot wordt er 10 miljoen gekort op het ondersteuningsbudget van de samenwerkingsverbanden in het voorgezet onderwijs. Dekker stelt dat de samenwerkingsverbanden zelf kunnen bepalen hoe ze deze korting moeten opvangen, ‘bijvoorbeeld door de ambulante begeleiding efficiënter te organiseren’.
Door deze bezuinigende maatregelen zou de extra ondersteuning aan leerlingen doelmatiger en efficiënter geregeld worden, zonder dat de leerling er de dupe van wordt. Dekker: “Bezuinigen is altijd pijnlijk. Het belangrijkste is dat de leerling in de klas er zo min mogelijk van merkt. Dat laatste is voor mij leidend.”
Regionale samenwerkingsverbanden van scholen krijgen de volledige regie, inclusief zeggenschap over de aan Passend onderwijs verbonden budgetten. Scholen kunnen zo zelf beter bepalen welk kind welke ondersteuning nodig heeft.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Handreiking over besmetting met COVID-19 beschikbaar

  • Leveranciers berekenen btw-verlaging leermiddelen niet altijd door aan scholen

  • Meer investeringen in tijd en geld nodig om kansenongelijkheid te verminderen

  • Protocollen opnieuw aangepast aan de nieuwe richtlijnen