De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is op 3 september 2021 heropend voor nieuwe aanvragen voor de verbetering van de ventilatie op scholen.

In diverse overleggen werd al eerder aangegeven dat nog in 2021 een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar zou worden gesteld voor de verbetering van de ventilatie op scholen. Het betreft geen extra gelden, maar een verschuiving in het budget van 360 miljoen euro, dat voor de jaren 2021 tot en met 2023 is uitgetrokken.

Het geld zal voor twee doelen worden ingezet. In de eerste plaats het alsnog honoreren van aanvragen uit de eerste ronde van de ventilatieregeling, waarbij projecten voor noodzakelijke en energiezuinige verbeteringen in bestaande gebouwen subsidie konden krijgen. Hiervoor hoeft verder geen actie te worden ondernomen.

In de tweede plaats kunnen nieuwe aanvragen bij SUVIS worden ingediend. Dit kan van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. De gemeente vraagt deze eenmalige uitkering per project aan, één project per aanvraag.
Een project betreft één of meerdere schoolgebouwen op dezelfde locatie. Het aantal aanvragen dat mag worden ingediend is onbeperkt. De gemeente krijgt maximaal 30 procent van de totale kosten en in totaal maximaal 1 miljoen euro per aanvraag.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Links

Gerelateerd nieuws