Werkgevers gaan met ingang van 1 januari 2004 zieke werknemers twee jaar 70 procent van het laatste loon doorbetalen in plaats van één jaar. De eventuele toegang tot de WAO schuift daardoor één jaar op. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Wetsvoorstel verlenging loondoorbetalingverplichting bij ziekte (VLBZ) waarin dit wordt geregeld.

Het kabinet gaat ervan uit, zoals afgesproken in het Najaarsakkoord, dat sociale partners in het tweede ziektejaar geen aanvulling zullen afspreken op de loondoorbetaling van 70%, zoals ze nu via CAO’s vaak doen. Het wetsvoorstel maakt deel uit van de hervorming van de WAO, zoals die in het Hoofdlijnenakkoord is aangekondigd.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws