Extra investering in huisvesting Brede Scholen

Staatssecretaris Dijksma stelt in 2008 23 miljoen euro extra geld beschikbaar om knelpunten in de huisvesting van Brede Scholen op te lossen en nieuwe ideeën te genereren.

Het bedrag heeft een aanjaagfunctie. Het is de bedoeling dat gemeenten lokale coalities vormen met bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, waardoor andere vormen van financiering ontstaan. Als iedereen meedoet ontstaat een vermenigvuldigingseffect. Om dat proces te ondersteunen komt er een Service Centrum Onderwijshuisvesting. Samen met de realisatie van 2.500 combinatiefuncties geeft dit een sterke impuls aan de Brede School. Dijksma (OCW) en staatssecretaris Bussemaker (VWS) ondertekenden op 10 december samen met de VNG, NOC*NSF, de onderwijskoepels en de Cultuurformatie de bestuurlijke afspraken die gemaakt zijn in het kader van `Impuls Brede Scholen´. Hierin staan concrete afspraken over de structurele realisering van de 2.500 combinatiefuncties in 2012 tussen onderwijs, sport en cultuur. `Impuls Brede Scholen´ beschrijft hoe het kabinet meer brede scholen wil realiseren, sportverenigingen gaat versterken en meer jongeren aan sport en cultuur wil laten doen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.